> ร้านค้า& ร้านอาหาร> บาร์โคล่าของแฟรงกี้

บาร์โคล่าของแฟรงค์กี้

แฟรงกี้
บาร์โคล่าของแฟรงค์กี้
โคาล่าบาร์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ที่รักโคล่าเป็นชีวิตจิตใจอย่างแฟรงค์กี้
ของว่างที่เข้ากันเป็นอย่างดีกับโคล่าและอาหารว่างเบาๆก็มีนะ!