> วันพีซฮาโลวีน 2017> 【要チェック】ワンピースハロウィン「なりきりコンテスト2017」コンテスト出場および観覧のご希望の皆さまへ

[ประกาศสำคัญ]วันพีซฮาโลวีน [กิจกรรมการประกวดเหมือนสุดๆปี2017]ถึงท่านที่เข้าร่วมประกวดและท่านที่เข้าชมการประกวด

กำลังจะถึง วันพีซฮาโลวีน[กิจกรรมประกวดเหมือนสุดๆ2017](ตุลาคม14(เสาร์)、21(เสาร์)、28(เสาร์))สตาร์ท!
ทั้งคนที่ต้องการเข้าร่วม และคนที่ต้องการจะเข้าไปเชียร์เตรียมพร้อมกันรึยัง?

ทั้งผู้เข้าประกวด ทั้งคนดูกรุณาตรวจสอบด้านล่างนี้อย่าพลาดล่ะ!

ถึงท่านที่ต้องการจะเข้าประกวด

○ในวันประกวด จะมีการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าประกวด(ตั้งแต่10นาฬิกา~13นาฬิกา) หากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาจปิดการลงทะเบียนก่อนเวลาที่กำหนด

○เข้าร่วมชมการประกวดทีละคน ไม่สามารถลงทะเบียนเป็นกลุ่มได้

○ในรอบบุคคลทั่วไปหากมีท่านที่พาเด็กมาเข้าร่วม ทางเราขอปฏฺิเสธการเข้าชมในรอบคนทั่วไป กรุณาฝากเด็กไว้กับพี่เลี้ยงที่อายุมากกว่ามัธยมต้น

○ในรอบของเยาวชน หากมีเด็กตำกว่าประถมจำเป็นต้องมีผู้ดูแล(อายุมากกว่ามัธยมต้น)1ท่าน

เกี่ยวกับการคัดเลือกผู้เข้าประกวดกิจกรรมประกวดเหมือนสุดๆหากต้องการเข้าชมรอบชิงประจำวัน จำเป็นต้องมีบัตรคิวเข้าชมกรุณาอ่านรายละเอียดที่ด้านล่าง[ถึงท่านที่ต้องการเข้าร่วมชมการประกวดเหมือนสุดๆ]

ถึงท่านที่ต้องการชมการประกวดรอบชิงประจำวัน

การเข้าชมการประกวดรอบชิงประจำวัน จำเป็นต้องมีบัตรคิวเข้าชมโปรดทำความเข้าใจ

○บัตรคิวเข้าชม จะเริ่มแจกที่ชั้น5ของโตเกียววันพีซทาวเวอร์ใกล้กับทางเข้าของ[การผจญภัยไม่รู้จบของลูฟี่] หากครบจำนวนคนแล้วจะปิดการแจกบัตรคิว

○บัตรเข้าชม1ใบต่อ1ท่าน ไม่สามารถต่อคิวอีกครั้งเพื่อรับบัตรเพิ่มได้

○สำหรับท่านที่เข้าประกวดรอบคัดเลือกเองก็จำเป็นต้องมีบัตรคิวเช่นเดียวกัน

เราเฝ้ารอการเข้าร่วมและเข้ารับชมของทุกคนอยู่นะ!