> เครื่องเล่น> การผจญภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดของลูฟี่

การผจญภัยไม่รู้จบของลูฟี่

การผจญภัยไม่รู้จบของลูฟี่
การเดินตามเส้นทางการผจญภัยทั้งหลายที่ผ่านมาของลูฟี่ผู้มีความใฝ่ฝันจะเป็นจ้าวแห่งโจรสลัด.เริ่มต้นด้วยฉากนั้น , สายสัมพันธ์ของพวกพ้อง,และการต่อสู้ ,สัมผัสความรู้สึกราวกับได้ไปผจญกับลูฟี่ด้วยตัวเอง!!

ย้อนกลับไปยังฉากที่แชงค์ได้ฝากหมวกฟางไว้กับลูฟี่. การผจญภัยเริ่มขึ้นที่ตรงนี้

เขาวงกตกระจก 4ทาง8ทิศ สะท้อนภาพของตัวเอง!

ดึงความกล้าออกมาแล้วเดินผ่านอุโมงค์วังวนของเปลวไฟออกไป!

เอสที่ถูกทหารเรือจับไปกลับมาแล้ว! เป็นจุดทีไ่ด้ถ่ายรูปคู่ได้ด้วยนะ!

ประกาศ

4Dเธียเตอร์ จะเปลี่ยนเป็น『ONE PIECE GRAND CRUISE TRIAL ZONE』จึงหยุดให้บริการชั่วคราว