>ข่าวล่าสุด≫ <เริ่มครั้งแรก!> คลาสพิซซ่าสำหรับผู้ใหญ่ @ Cafe Mugiwara เริ่มต้นวันที่22 พฤศจิกายน!

ข่าว

<เริ่มครั้งแรก!> คลาสพิซซ่าสำหรับผู้ใหญ่ @ Cafe Mugiwara เริ่มต้นวันที่22 พฤศจิกายน!

2017.11.07 ร้านค้าและภัตคาร

pizza_school4

pizza_school3 pizza_school2

ที่Cafe Mugiwara ทุกเดือนที่โตเกียววันพีซทาวเวอร์ในวันฟรีDAYของเด็กๆ เปิดคลาสสอนพิซซ่า!

ในครั้งนี้ ตามคำเรียกร้องของทุกท่าน ในวันที่22พฤศจกิายน(วันพุธ)คลาสสอนทำพิซซ่าของผู้ใหญ่(ระบบสำรองที่นั่ง)เปิดตัว!

คลาสพิซซ่าในครั้งนี้จะสอนโดยเชฟที่ทำพิซซ่าเสิร์ฟทุกท่านที่Cafe Mugiwaraนั่นเอง
ย่างพิซซ่าทำเองด้วยเตาหิน นี่มัน ออ-ริ-จิ-นัลสุดๆ!
 
แน่นอนว่าท่านก็จะได้กินพิซซ่าที่อบร้อนๆของท่านเอง พร้อมผักออเดิร์ฟทั้งหมด3ชนิดและเครื่องดื่ม2ชนิด!

  
ไม่ว่าจะมาคนเดียว หรือมากับเพื่อนก็สามารถเข้าร่วมได้
 
 
<คลาสสอนพิซซ่าสำหรับผู้ใหญ่(*ระบบสำรองที่นั่ง)>
• วันและเวลา: 2017/11/22 (พุธ) 20:00~21:30 (เริ่มลงทะเบียน) 19: 30
•สถานที่: [Cafe Mugiwara]โตเกียววันพีซทาวเวอร์ฟุตทาวน์ชั้น1
・อายุผู้เข้าร่วม:อายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
* เมื่อรับลงทะเบียนแล้วจะมีการตรวจบัตรประจำตัวกรุณาอย่าลืมนำมา
・การชำระเงิน ชำระก่อนเข้าร่วมและขอความร่วมมือในการชำระด้วยเงินสดเท่านั้น
・พิซซ่าที่จะทำในคลาสก็คือ[พิซซ่าพิเศษของเชฟสำหรับคลาสพิซซ่า]

  
<ค่าบริการ>
・ราคา:ท่านละ4000เยน(รวมภาษี)
・ราคานี้รวม:ค่าสอนทำพิซซ่า,อาหารออเดิร์ฟ3ชนิด,เครื่องดื่ม2ชนิด
ของที่จะได้รับในคลาส ผ้ากันเปื้อน(เช่า),ผ้าโพกหัว(เช่า)


<วิธีการจอง>
วันเริ่มจองวัน: 15/11/2017 (พุธ) 11:00~
วิธีการจอง: จองทางโทรศัพท์เท่านั้น
โทรศัพท์: 03-5473-1500 (ภัตคารของท่านซันจิ)
ช่วงเวลาการจอง: 11:00-22:00


<การยกเลิก>
・ในกรณีที่แคนเซิล ก่อนวันจริง2วันภายในเวลา19:00
การยกเลิกการจองกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์มาที่ภัตคารของท่านซันจิ
→ ภัตคารของท่านซันจิ 03-5473-1500


<ข้อควรระวังทั่วไป>
・เวลาที่กำหนด(อาจมีการล่าช้า):เริ่มต้นลงทะเบียนเวลา19:30
อาจมีกรณีที่ถ้าหากมาช้าแล้วทางเราปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรม

・เสื้อผ้าในวันจริง:ในวันจริงจะได้รับผ้ากันเปื้อนและผ้าโพกหัวแต่ว่า
อาจจะมีกรณีที่เสื้อผ้าของท่านอาจจะเลอะเพื่อความมั่นใจจะนำเสื้อผ้ามาเพื่อเปลี่ยนก็ได้

・ในวันกิจกรรมอาจจะมีการถ่ายรูปเพื่อลงในHPของโตเกียววันพีซทาวเวอร์

・ถ้าหากว่าจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ถึงจำนวนที่กำหนดอาจมีการยกเลิกได้
・ในวันจริงท่านที่สุขภาพไม่สมบูรณ์อาจจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

กลับไปรายการข่าวล่าสุด