>ข่าวล่าสุด≫วันที่1มีนาคม(พุธ)~3มีนาคม(ศุกร์) เปลี่ยนแปลงเวลาทำการของภัตคารของท่านซันจิ

ข่าว

3.วันที่1มีนาคม(พุธ)~3มีนาคม(ศุกร์) เปลี่ยนแปลงเวลาทำการของภัตคารของท่านซันจิ

2017.03.01 ประกาศ

ขอขอบคุณการใช้บริการภัตคารของท่านซันจิที่ดีเสมอมา

3(พุธ)~วันที่3(ศุกร์)ทั้ง3วัน หลังเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไป เนื่องจากจะมีการจัดกิจกรรมเบิร์ดเดย์ สเปเชี่ยลบุฟเฟ่ย์ของ"ซันจิ"ขึ้น จึงสามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะท่านที่จองล่วงหน้าเท่านั้น

ขอความกรุณาทำความเข้าใจของท่านล่วงหน้า

แต่Cafe Mugiwara เปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติ ท่านสามารถใช้บริการได้ตามปกติ
สตาฟและพนักงานทุกคนรอการมาใช้บริการของทุกท่านเสมอ

กลับไปรายการข่าวล่าสุด