>ข่าวล่าสุด≫ "เขต" พิเศษบุฟเฟต์งานเลี้ยงวันเกิด จองหนังสือเลิกจ้าง

ข่าว

ประกาศปิดการจองปาร์ตี้บุฟเฟ่ย์วันเกิดของ"ซันจิ"

2017.02.16 ประกาศ ร้านค้าและภัตคาร

ขอขอบคุณสำหรับการใช้บริการโตเกียววันพีซทาวเวอร์ที่ดีเสมอมา

เนื่องจากปาร์ตี้พิเศษบุฟเฟ่ย์วันเกิดของซันจิที่ภัตคารของท่านซันจินั้น ได้ถูกจองเต็มทุกที่นั่งแล้ว จึงขอปิดการจองลงแต่เพียงเท่านี้


หลังจากนี้ก็ขอความกรุณาทุกท่านในการเข้าใช้บริการภัตคารของท่านซันจิในครั้งต่อไป

กลับไปรายการข่าวล่าสุด